Bouwvoorschriften

N.B. ALLE BOUWSELS OP DE TUIN DIENEN AANGEVRAAGD TE WORDEN BIJ HET SECRETARIAAT EN GEPLAATST TE WORDEN NA OVERLEG MET HET VERANTWOORDELIJKE BESTUURSLID

Kweekkassen

Een kas op het tuinencomplex dient te voldoen aan een aantal eisen.

Deze eisen zijn neergelegd in een schrijven van het Gemeentelijk Grondbedrijf d.d. 1 oktober 1979, dossier HA 6412 - nr. 9215.

 • Per tuin mag slechts één kweekkas worden geplaatst. De kas moet aan de volgende bouwvoorschriften voldoen:
 • De afstand tussen kas en grens van de tuin moet minimaal 0,50 meter bedragen.
 • De afstand tussen kas en sloot moet minimaal 3,50 meter bedragen, gemeten uit de waterlijn.
 • De oppervlakte van de kweekkas mag niet meer bedragen dan 12 vierkante meter en de grootste lengte niet meer dan 4 meter.
 • De hoogte van de kweekkas mag niet meer dan 2,50 meter bedragen, gemeten van de kruishoogte van het langs de tuin gemeten pad.
 • Het dak van de kweekkas mag maximaal 0,25 meter oversteken.

De kas is uitsluitend bestemd voor het kweken van gewassen. Het is niet toegestaan de kas voor andere doeleinden (opslag van materiaal, dagverblijf e.d.) te gebruiken.

De kas moet wit-dekkend geverfd zijn en rondom voorzien van glas.

Het is niet toegestaan om per tuin meer dan één kas neer te zetten.

Voorbeelden van hobbykassen met uitstekende prijs/kwaliteit verhouding kunt u o.a. vinden op: http://www.boershobbykassen.nl/; https://davestorm.nl/

Schuurtjes

Het is toegestaan om per tuin een schuurtje te plaatsen en wel onder de volgende voorwaarden:

 • een schuurtje moet demontabel zijn en bij voorkeur van metaal gemaakt
 • heeft een maximale grootte van 202 cm x 150 cm x 190 cm (bxdxh)
 • in de kleur grijs of groen
 • indien u een schuurtje plaatst, is elk ander bouwsel waarin gereedschap ed. is opgeslagen niet toegestaan
 • De afstand tussen schuurtje en pad dient ten minste 30 cm te zijn.

Voorbeelden van het beschreven schuurtje kunt u o.a. vinden op http://www.azalp.nl/tuinhuisjes

 

 

 

Platte bakken

Het is toegestaan om één of meerdere platte bakken op uw tuin te plaatsen.

Deze bakken moeten wel aan de volgende eisen voldoen:

 • De hoogste kant van een platte bak is maximaal 0,70 meter hoog.
 • De laagste kant van een platte bak is maximaal 0,40 meter hoog.
 • De breedte van een platte bak is maximaal 1,50 meter.
 • De afstand tussen platte bak en pad of sloot dient ten minste 30 cm te zijn.
 • Een platte bak moet van degelijk materiaal gemaakt zijn, dit ter beoordeling van het bestuur.

 

Compostbakken

Tijdens de algemene Ledenvergadering van 16 februari 2016 werd per tuinder composteren in een compostbak verplicht gesteld.

Als richtlijn worden de volgende afmetingen gehanteerd:

      De bakken in een kleine tuin zijn maximaal 1.20m bij 1.00m, hoogte maximaal 1.00m.

       De bakken in grotere tuinen zijn maximaal 1.50m bij 1.50m, hoogte maximaal 1.00m.

       De afstand tussen compostbak en pad of sloot dient ten minste 30 cm te zijn.

 

(Bouwvoorschriften TVD vastgesteld in de ALV van 11 februari 2020)