Tuincontroles

Er wordt vier  keer per jaar aangekondigd geschouwd door het voltallige bestuur (zie Actueel voor de exacte data).

Huurders van tuinen, waarvan het bestuur concludeert dat er duidelijk sprake is van verwaarlozing, ontvangen een brief waarin geëist wordt dat de tuin binnen vier weken op orde moet zijn.

Mocht tegen de verwachting in geen gehoor worden gegeven aan deze opdracht, dan zal/zullen de betreffende huurder(s) uitgenodigd worden voor een gesprek met het bestuur. Mocht ook dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan wordt het huurcontract beëindigd. Eventuele kosten voor het opruimen van zo'n tuin komen voor rekening van de huurder. 

Tuinders die een geldige reden hebben als oorzaak van de verwaarlozing worden van de bovengenoemde maatregel uitgezonderd, mits het bestuur daarvan tijdig – dus vóór de schouw – schriftelijk op de hoogte wordt gebracht.

Tijdens de tuincontrole wordt ook gelet op opslag van materiaal op de tuin, rommel in de kas, staat van onderhoud van de kas en/of koude en overige bakken.