Donateurs

Wilt u Tuindersvereniging Driemond een financieel steuntje in de rug geven?

Dat kan door donateur te worden voor minimaal €10,00 per kalenderjaar.

Het donateurschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke wederopzegging automatisch met een jaar verlengd.

Stuur via ons contactformulier een bericht met uw gegevens, waarin u aangeeft donateur te willen worden en maak uw donatie over op bankrekening 3954407 t.n.v. Tuindersvereniging Driemond, onder vermelding van donateur.

Maak jouw eigen website met JouwWeb