Procedure

Het is niet toegestaan om zonder toestemming een kas, bouwsel, schuurtje, koude bak enz. op de tuin te plaatsen. Hiertoe dient een schriftelijke aanvraag (voorzien van tekening) te worden ingediend naar tvdriemond@gmail.com en/of wgriffioen49@gmail.com of te deponeren in de groene brievenbus aan het Praathuis. 

Pas nadat toestemming is verleend kan met de bouw begonnen worden.

De bouwaanvraag moet voldoen aan de criteria, zoals die in de Bouwvoorschriften beschreven zijn.

De beoordeling en afhandeling van de bouwaanvraag wordt gedaan door bestuurslid dhr. W. Griffioen.
Hij zal contact opnemen met de aanvrager om één en ander te bespreken, waarbij ook oa. plaats en materiaal besproken wordt.