Tuinder van het Jaar                                            

Elk jaar worden er tuincontroles gehouden, waarna vrijwel altijd aan enkele leden verzocht moet worden enige orde op hun tuin te scheppen.

Deze tuincontroles krijgen vaak een onevenredige hoeveelheid aandacht, omdat de grote meerderheid van onze leden zijn/haar tuin prima onderhoudt.
Daarom heeft het bestuur besloten vanaf 2012 elk jaar één van onze tuinders te eren als "Tuinder van het Jaar".
 
De spelregels zijn als volgt:
  • bestuursleden kunnen geen "Tuinder van het Jaar" worden
  • als een lid tot "Tuinder van het Jaar" is gekozen, kan hij/zij dat in de daarop volgende drie jaar niet meer worden
 
Alex van Schaik heeft de bijbehorende wisseltrofee "De Gouden Schoffel" gemaakt. Deze zal elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering uitgereikt worden, samen met een toepasselijk cadeau.
Bovendien zal de tuin van de winnaar opgesierd worden met een bord: "Tuinder van het Jaar".
  
In de submenu's bij dit item kunt u de winnaars van de afgelopen jaren zien.
 
Bent u de nieuwe "Tuinder van het jaar"???
Kom naar de jaarlijkse ledenvergadering en hoor wie het is geworden.
 
De Gouden Schoffel