Historie

De Stichting Dorpsraad Driemond belegde op 20 september 1976 in het Kerkwijkgebouw onder voorzitterschap van de heer J. Kruiswijk de oprichtingsvergadering van de Tuindersvereniging "Driemond". Namens het Grondbedrijf van de Gemeente Amsterdam was de heer J. Hielkema aanwezig. De vergadering werd genotuleerd door mevrouw A. Teunissen-Portegies. Het Grondbedrijf had de Stichting Dorpsraad Driemond voorgesteld als pachter op te treden. De Dorpsraad heeft echter tot doel het organiseren, begeleiden en activeren van activiteiten. Daarom vond de heer Kruiswijk het beter om tot de oprichting van een vereniging te komen voor de nutstuinen met eigen rechtspersoonlijkheid en statuten.

De Dorpsraad heeft de heer G.T. Lekkerkerker intussen verzocht een tekening van het terrein en een indeling voor de tuinen te maken. Tevens was de heer Lekkerkerker reeds verzocht zitting te nemen in een te vormen bestuur.
Tijdens de vergadering stelden zich eveneens de heren Mögelin, De Jong, Mulder en Zwiggelaar beschikbaar voor het bestuur, later gevolgd door de heren Van Vliet en V.d. Velden als vertegenwoordigers van de reeds bestaande tuinen.

De vergadering laste een pauze in waardoor de heren gelegenheid kregen kennis met elkaar te maken en alvast wat overleg te plegen. Na deze pauze werd meegedeeld dat de heer Lekkerkerker de voorzittershamer zou hanteren, de heer Mögelin zou als secretaris fungeren en de heer De Jong als penningmeester. De heer Kruiswijk droeg de leiding van de avond daarop over aan de heer Lekkerkerker.

Hiermee was de Tuindersvereniging "Driemond" een feit.
Het bestuur kwam nog diezelfde avond bij elkaar om afspraken te maken, want er moest zo snel mogelijk begonnen worden met bemesten en frezen. In ieder geval vóór de winter zou invallen. Daar het Grondbedrijf hiermee niets van doen had of wilde hebben, moest snel en slagvaardig worden opgetreden.
De conceptstatuten moesten de 29
e september klaar zijn opdat een contract kon worden getekend met het Grondbedrijf.